درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-10-23

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی به صورت غیرحضوری. افراد خلاق و آشنا به امور تخصصی دوربین های در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی به صورت غیرحضوری. افراد خلاق و آشنا به امور تخصصی دوربین های در ارتباط باشند

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی