درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-10-23

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب با محیط حرفه ای برای افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب با محیط حرفه ای برای افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی