درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-10-23

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود .درآمد مناسب با آموزش های تخصصی برای علاقمندان

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود .درآمد مناسب با آموزش های تخصصی برای علاقمندان

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی