آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-10-23

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری خوب و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری خوب و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی