آگهی استخدام گرافیست در مجموعه آموزشی

استخدام گرافیست در مجموعه آموزشی

1398-10-23

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد دارای توانایی کار با گروه و آشنا به ادیت فیلم ها در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد دارای توانایی کار با گروه و آشنا به ادیت فیلم ها در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی