درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

1398-10-24

استخدام کارمند خانم آشنا به کامپیوتر جهت درج اطلاعات در سایت و بکارگیری بعد از درج اطلاعات در Call Center - ساعت کار از 9 الی 6 عصر - محدوده کاری سه راه امین حضور

استخدام کارمند خانم آشنا به کامپیوتر جهت درج اطلاعات در سایت و بکارگیری بعد از درج اطلاعات در Call Center - ساعت کار از 9 الی 6 عصر - محدوده کاری سه راه امین حضور

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی