آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت صدف نت

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت صدف نت

1398-10-23

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فنی

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فنی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی