آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-10-23

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های کاربردی

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های کاربردی

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی