آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-10-23

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد با تجربه و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد با تجربه و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی