آگهی استخدام خواننده در استودیو ستاره هنر

استخدام خواننده در استودیو ستاره هنر

1398-10-23

استخدام خواننده در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای و ارایه خدمات جانبی برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام خواننده در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای و ارایه خدمات جانبی برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی