آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-10-23

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان و علاقمند به همکاری با افراد مجرب در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان و علاقمند به همکاری با افراد مجرب در ارتباط باشند

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی