آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-10-23

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش رو - دارای فن بیان بالا و آشنا به کار

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش رو - دارای فن بیان بالا و آشنا به کار

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی