درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

1398-10-23

استخدام گرافیست در کانون معتبر با محیط کاری فعال و حرفه ای. افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در کانون معتبر با محیط کاری فعال و حرفه ای. افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی