آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر معتبر

1398-10-23

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر معتبر با محیطی شیک و درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر معتبر با محیطی شیک و درآمد خوب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی