آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-10-22

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت همکاری در زمینه پخش مواد غذایی با درآمد مکفی

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت همکاری در زمینه پخش مواد غذایی با درآمد مکفی

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی