آگهی استخدام مژه کار ماهر در سالن آرایشی

استخدام مژه کار ماهر در سالن آرایشی

1397-08-23

استخدام مژه کار ماهر ترجیحا با مشتری در سالن آرایشی.درصد بالا

استخدام مژه کار ماهر ترجیحا با مشتری در سالن آرایشی.درصد بالا

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی