آگهی استخدام کارمند آی تی در مغازه کامپیوتری

استخدام کارمند آی تی در مغازه کامپیوتری

1398-10-22

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری شیک و فعال. افراد خوش بیان - جوان و آشنا به امور رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری شیک و فعال. افراد خوش بیان - جوان و آشنا به امور رایانه ای در ارتباط باشند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی