آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-08-23

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی (اجاره صندلی جهت تمام امور آرایشی) .سالن پرمشتری

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی (اجاره صندلی جهت تمام امور آرایشی) .سالن پرمشتری

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی