آگهی استخدام نوازنده در مجموعه هنری

استخدام نوازنده در مجموعه هنری

1398-10-21

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود افراد خوش بیان - علاقمند به کار و دارای توانایی اجرای زنده تماس بگیرند

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود افراد خوش بیان - علاقمند به کار و دارای توانایی اجرای زنده تماس بگیرند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی