آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی

1397-08-23

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی . سفرهای خارج از استان . عدم معذوریت . مسلط و منظم در امر بازرایابی و فروش

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی . سفرهای خارج از استان . عدم معذوریت . مسلط و منظم در امر بازرایابی و فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی