آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در شرکت خدماتی و نظافتی پاک رویان

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در شرکت خدماتی و نظافتی پاک رویان

1398-10-21

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در شرکت خدماتی و نظافتی پاک رویان با درآمد خوب

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در شرکت خدماتی و نظافتی پاک رویان با درآمد خوب

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی