آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش سنگهاى ساختمانى

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش سنگهاى ساختمانى

1398-10-21

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش سنگهاى ساختمانى با درآمدی رضایت بخش

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش سنگهاى ساختمانى با درآمدی رضایت بخش

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی