آگهی استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت معتبر بازرگانی

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت معتبر بازرگانی

1397-08-23

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت معتبر بازرگانی . دارای روابط عمومی بالا

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت معتبر بازرگانی . دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی