آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-10-19

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی