آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در گروه تولیدی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در گروه تولیدی

1398-10-19

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر به صورت دورکاری درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به تدوین

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر به صورت دورکاری درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به تدوین

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی