آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-10-19

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد دارای دقت کاری بالا و آشنا به دیزاین در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد دارای دقت کاری بالا و آشنا به دیزاین در ارتباط باشند

تهران هاشم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی