آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فیلم سازی

استخدام تدوینگر در موسسه فیلم سازی

1398-10-18

استخدام تدوینگر در موسسه معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد علاقمند به کار و آشنا به امور اولیه

استخدام تدوینگر در موسسه معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد علاقمند به کار و آشنا به امور اولیه

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی