آگهی استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-10-18

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی برای چند ساعت فعالیت در روز مناسب افراد آشنا به کار با دوربین و دارای ظاهر مناسب کاری

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی برای چند ساعت فعالیت در روز مناسب افراد آشنا به کار با دوربین و دارای ظاهر مناسب کاری

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی