آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک روانشناسی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک روانشناسی

1398-10-18

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک روان شناسی با درآمدی خوب و محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک روان شناسی با درآمدی خوب و محیطی آرام

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی