آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه فرهنگی دخترانه

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه فرهنگی دخترانه

1398-10-18

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه فرهنگی دخترانه با درآمد مکفی و محیط کاری سالم

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه فرهنگی دخترانه با درآمد مکفی و محیط کاری سالم

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی