آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در سالن زیبایی

استخدام کارمند تولید محتوا در سالن زیبایی

1398-10-18

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود برای افراد آشنا به بهینه سازی متون و ادیت عکس ها

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود برای افراد آشنا به بهینه سازی متون و ادیت عکس ها

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی