آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-10-17

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد خوش بیان - منظم و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد خوش بیان - منظم و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی