آگهی استخدام گرافیست در شرکت چاپ

استخدام گرافیست در شرکت چاپ

1398-10-17

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط کاری فعال . شرایط خوب برای افراد آشنا به امور تخصصی چاپ و برنامه های تخصصی

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط کاری فعال . شرایط خوب برای افراد آشنا به امور تخصصی چاپ و برنامه های تخصصی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی