آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1398-10-17

استخدام یک نفر منشی جهت همکاری دریک شرکت معتبر با درآمدی خوب

استخدام یک نفر منشی جهت همکاری دریک شرکت معتبر با درآمدی خوب

کرج شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی