آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

1398-10-16

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به نگارش متون

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به نگارش متون

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی