آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-10-15

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. مناسب افراد خوش بیان - آشنا به امور بازاریابی و جذب مخاطب

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. مناسب افراد خوش بیان - آشنا به امور بازاریابی و جذب مخاطب

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی