آگهی استخدام گوینده در مجموعه هنری

استخدام گوینده در مجموعه هنری

1398-10-15

استخدام گوینده در مجموعه هنری با شرایط کاری خوب و حمایت کامل از افراد خوش بیان - دارای صدای مناسب و آشنا به کار

استخدام گوینده در مجموعه هنری با شرایط کاری خوب و حمایت کامل از افراد خوش بیان - دارای صدای مناسب و آشنا به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی