آگهی استخدام کارمند اداری آقا و خانم

استخدام کارمند اداری آقا و خانم

1397-08-28

استخدام کارمند اداری آقا و خانم با حقوق ثابت 1 م تومان ساعت کاری 10:30 الی 18:30

استخدام کارمند اداری آقا و خانم با حقوق ثابت 1 م تومان ساعت کاری 10:30 الی 18:30

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی