آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-10-15

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به تولید محتوا در فضای مجازی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به تولید محتوا در فضای مجازی

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی