آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت فعالیت در زمینه فروش پرده

استخدام بازاریاب خانم جهت فعالیت در زمینه فروش پرده

1398-10-14

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در پرده سرا با درآمد خوب و محیطی منظم

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در پرده سرا با درآمد خوب و محیطی منظم

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی