آگهی استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در بازرگانی کاشی و سرامیک

استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در بازرگانی کاشی و سرامیک

1398-10-13

استخدام تعدادی کارشناس فروش جهت همکاری در بازرگانی کاشی و سرامیک با درآمد خوب و مزایا

استخدام تعدادی کارشناس فروش جهت همکاری در بازرگانی کاشی و سرامیک با درآمد خوب و مزایا

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی