آگهی استخدام راننده با وانت سایپا

استخدام راننده با وانت سایپا

1398-10-15

استخدام تعدادی راننده با وانت سایپا جهت همکاری در مرکز پخش جهت توزیع محصولات غذایی و بهداشتی با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت سایپا جهت همکاری در مرکز پخش جهت توزیع محصولات غذایی و بهداشتی با شرایط کاری خوب

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی