آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پیمانکاری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پیمانکاری

1398-10-15

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پیمانکاری با موقعیت کاری مناسب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پیمانکاری با موقعیت کاری مناسب

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی