آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروشگاه مبلمان

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروشگاه مبلمان

1398-10-15

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروشگاه مبلمان با درآمد مکفی

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروشگاه مبلمان با درآمد مکفی

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی