آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-28

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و کار با کامپیوتر با حقوق ثابت 1.500 م تومان و بیمه

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و کار با کامپیوتر با حقوق ثابت 1.500 م تومان و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی