آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-10-12

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به دیزاین طرح ها و امور فضای مجازی تماس بگیرند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به دیزاین طرح ها و امور فضای مجازی تماس بگیرند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی