آگهی استخدام منشی خانم در دفتر معاملات ملکی

استخدام منشی خانم در دفتر معاملات ملکی

1397-08-28

استخدام منشی خانم در دفتر معاملات ملکی در محیطی آرام و با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در دفتر معاملات ملکی در محیطی آرام و با حقوق مناسب

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی