آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-10-12

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.برای همکاران آشنا به امور تبلیغات مجازی و دارای روابط عمومی بالا

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.برای همکاران آشنا به امور تبلیغات مجازی و دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی