آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت خودرویی

استخدام کارمند آی تی در شرکت خودرویی

1398-10-12

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. بانوان آشنا به کار با دوربین و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. بانوان آشنا به کار با دوربین و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی