آگهی استخدام راننده با ماشین وانت پراید مزدا اریسون

استخدام راننده با ماشین وانت پراید مزدا اریسون

1397-08-28

استخدام یک نفر راننده با ماشین وانت پراید مزدا اریسون جهت کار در پخش آش و حلیم

استخدام یک نفر راننده با ماشین وانت پراید مزدا اریسون جهت کار در پخش آش و حلیم

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی